AVIT - pokyny k obsluze

Řídící aplikace

Před spuštěním řídící aplikace je nutné vybrat ze seznamu uživatelské jméno. Pokud nebudete provádět záznam, můžete vybrat ze seznamu uživatelů guest nebo projektor. Pokud chcete provádět záznam přednášky a pokud jste aplikaci ještě nepoužívali, můžete si pomocí tlačítka Nový přidat Vaše uživatelské jméno do seznamu. Zde zadávejte Vaše fakultní uživatelské jméno, na jeho základě bude potom případný video záznam v seznamu přednášek uváděn pod celým jménem daného uživatele. Toto jméno bude zjištěno z databáze uživatelů počítačové sítě (DUPS), proto si dejte záležet, ať Vaše uživatelské jméno zadáte správně, protože v zájmu zjednodušení již není vyžadováno heslo a uživatelské jméno není nijak ověřováno. Po přidání Vašeho uživatelského jména jej můžete vybrat ze seznamu a stisknout tlačítko Přihlásit.

Po té se otevře hlavní okno řídící aplikace a jejím úkolem je umožnit

Pokud je cílem také provádět video záznam přenášky, řídící aplikace navíc umožňuje
Po skončení práce s řídícím počítačem ukončete pouze řídící aplikaci pomocí tlačítka Konec, neodhlašujte se z tohoto počítačem žádným jiným způsobem (např. CTRL-ALT-DEL), protože jinak tím znemožníte použití řídící aplikace tomu, kdo přijde po Vás.

Šuplík

Klíč k šuplíku je součástí svazku klíčů k posluchárně.

K řídícímu počítači se váže klávesnice umístěná vlevo ve vysunovacím šuplíku, pravá klávesnice je pro prezentační počítač. Na levé straně šuplíku je vypínač pro monitory, a USB port od prezentačního počítače pro USB klíčenky apod.

Obr: Suplik

Prezentační počítač

Pro prezentační počítač je určena klávesnice vpravo, USB port pro USB klíčenku je umístěn vlevo, vedle vypínače monitorů. Prezentační (ani řídící) počítač nevypínejte (teď by to již nemělo jít, je to zablokováno) !! Vypněte pouze monitory (vypínač vlevo).

Co se týká USB klíčenek - někdy s nimi jsou problémy (dost záleží na tom, v jakém stavu to zanechal nějaký předchozí vyučující). Vedle toho je možné zvolit variantu připojení domovských adresářů buď ze serveru FSH nebo ze serveru FSINET prostřednictvím protokolu CIFS (Samba). Lze využít např. tento postup: V menu Start vyberte položku Spustit a zadejte pro server FSH

  \\fsh\UNAME
nebo pro FSINET
  \\fsineta\home\UNAME
kde za UNAME si dosaďte Vaše uživatelské jméno. Pak by Vám mělo naběhnout okénko pro zadání uživatelského jména a hesla. Odkaz pro FSINET začíná skutečně fsineta (je tam navíc písmeno A oproti názvu serveru FSINET). Po skončení přednášky je pak rozumné odhlásit se od prezentačního počítače, aby někdo po Vás neměl přístup k připojenému domovskému adresáři. Odhlášení tomu zamezí.

Mikrofon

V šuplíku je také umístěn klopový bezdrátový mikrofon. Mikrofon se zapíná tlačítkem ON/OFF (je nutné odklopit čelní panel), vypíná se stejným tlačítem, jen se musí chvíli podržet.

Obr: mikrofon Obr: zapnutí mikrofonu

Pokud Vám baterie u mikrofonu ukazují již jen jednu čárku nebo dokonce BAT LOW, tak si je zaměňte za dvojici baterií umístěnou v nabíječce (v pravé časti šuplíku). Předpokládáme, že vybité baterie umístíte do nabíječky, aby se dobily a byly tak pro následovníky opět k dispozici. Dvojici baterií je nutné v nabíječce umístit vlevo (doprava je možné je umístit jen při plném obsazení, tedy při dobíjení celkem 4 baterií).

Obr: dobijecka

Vizualizér

Vizualizér, moderní obdoba zpětného projektoru, který již nevyžaduje předlohy na průsvitných fóliích (protože je zaolžen na principu kamery), je nutné zapnout tlačítkem po pravé straně (tlačítko je nutné chvíli podržet). Vypnutí se provede stejným tlačítkem (opět je nutné jej chvíli podržet, o něco déle než v případě zapínání). Vizualiér má průchozí VGA port, proto je možné jej využít i pro připojení externího počítače (pak je nutné na vizualizéru použít tlačítko Source, kterým se přepne zdroj signálu na externí port).

Obr: vizualizer
2006 © Karel Petera