Aplikace AV/IT techniky v posluchárnách FS a jejich expanze do e-prostoru

Projekt FRVŠ č. 1966/2004

Řešitel: Karel Petera, spoluřešitelé: Miroslav Španiel, Jiří Vyhnánek

Hlavní cíle projektu

Vybrané posluchárny

Jedná se o posluchárny č. 366 (kapacita cca 250 míst) a prakticky identické posluchárny 133 a 334 (každá s kapacitou cca 130 míst).

Záznamy přednášek

Do každé z poslucháren byla instalována minimálně jedna kamera (v posluchárně 334 kvůli extrémní šířce tabule jsou dvě kamery, do posluchárny 133 také plánujeme instalaci druhé kamery). V každé posluchárně jsou instalovány dva kódovací počítače, jeden z nich zpracovává signál z jedné kamery, druhý pak signál z prezentačního počítače nebo vizualizéru, příp. druhé kamery.

Záměrem bylo, aby si s pomocí řídící aplikace mohl spuštění a ukončení záznamu provést pouze přednášející, tedy bez potřeby další osoby, která by stála za kamerou. Kamery jsou nastaveny napevno, snímají tabuli, a přednášející má možnost si přepínat během přednášky zdroj jednoho signálu (kamera, prezentační počítač, vizualizér).

Výsledkem jsou dva streamy videa (se zvukem) ve formátu Real Media Video (v 10), které jsou dohromady sesazeny prostřednictvím jazyka SMIL (synchronized multimedia integration language). V případě jednoho signálu z kamery a druhého signálu z vizualizéru může být výsledkem takovýto obrázek

Obr: kamera + vizualizer

v případě obou signálů ze dvou kamer (zatím jen v posluchárně 334) to může vypadat takto

Obr: kamera + kamera

Ukázka přednášky (celkem cca 200 MB, 1400 kbps): server Cesnetu (rtsp), tento server (http)

Pro přehrávání je nutný RealPlayer, doporučujeme verzi 10, zadarmo jej lze stáhnout např. z této stránky http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk nebo odtud http://player.helixcommunity.org, jejich lokální kopie (přístupné pouze z domény ČVUT) jsou v adresáři Download.

Řídící aplikace

Obr: Ridici aplikace

Dodavatel

Hlavním dodavatelem byla firma Visual Connection společně s firmou AV Media.

2006 © Karel Petera